Ringerike Sykehus

Vi kan tilby konsultasjoner hos vår ortopediingeniør Audun Schevik
ved ortopedisk poliklinikk hver tirsdag.

For timebestilling, ta kontakt med oss på telefon: 32 80 93 93
Ringerike sykehus