Produktoversikt

Denne oversikten er ikke ment som noe leksikon over ortopediske hjelpemidler.

En total oversikt ville vært enorm og foreldet før den var skrevet ferdig. Dessuten kan funksjon, design og materialvalg variere alt etter hvilken ortopediingeniør som tilvirker og tilpasser hjelpemiddelet.

Ortopediske hjelpemidler kan likevel kategoriseres relativt enkelt. Det er utviklet en internasjonal nomenklatur for dette.

For mer informasjon om dette Ortopediteknisk Nomenklatur.

Utover informasjon om om enkelte ortopediske hjelpemidler, har vi tatt for oss litt historie om protesefaget og litt historie om ortoser.