Hjem>Teknologi og håndverk hånd i hånd

Teknologi og håndverk hånd i hånd

Vi har klinikk og produksjon på samme sted. Det betyr effektiv og tidsbesparende behandling av våre pasienter. Vi utnytter moderne teknologi i kombinasjon med solid håndverk – godt forankret i lange tradisjoner.

Vår erfaring er at et tett samspill mellom pasient, ortoped, ortopediingeniør og tekniker gir de beste resultatene. Vi jobber derfor i team som blant annet innebærer at både ingeniør og tekniker møter pasienten.

Uansett om du har store eller små plager, kan du ta kontakt med oss. Plager som tilsynelatende er små og bagatellmessige, kan ha store negative følger for livskvaliteten, og ofte kan et enkelt hjelpemiddel gjøre stor forskjell. Også plager som kan virke store og uoverkommelige, kan lindres eller reduseres med riktige hjelpemidler.

Vi har kort ventetid – ta gjerne kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg.

Vårt team

Ingvild Wierli
Kontormedarbeider

Beathe Smith Herrmannsfeldt
Kontormedarbeider

Ingvar Lennart Beck
Daglig leder

Chris Alan Greenway
Ortopediingeniør

Nils Botnmark
Ortopediingeniør

Audun Hildre Schevik
Ortopediingeniør, Faglig leder

Susanne Jæger
Ortopediingeniør 

Bent Caspersen
Ortopeditekniker

Frode Holm
Ortopeditekniker

Knut Arne Johannesen
Produksjonsmedarbeider

Nicolay Finnerud-Lauritzen
Produksjonsmedarbeider