Betalingsordninger

Priser for de ulike ortopediske hjelpemidler varierer avhengig av om kunden har en gyldig legeerklæring eller ikke. En legeerklæring er en søknad til NAV om økonomisk støtte til utgiftene et ortopediske hjelpemiddel vi gi kunden. Det er kun en spesialist som kan skrive en legeerklæring.

Egenandelen på ortopediske hjelpemidler hvor det foreligger gyldig legeerklæring er pr. 01.01.20:

Fotsenger: kr. 450,-

Ortopediske sydde sko voksne: kr. 665,-

Ortopediske sydde sko barn: kr. 405,-

Spesialsko gis en støtte på 1645,-. Egenbetalingen vil derfor variere.

Første gang det rekvireres fottøy kan kunden få tilpasset 4 par sko ved behov. Senere inntil 2 par pr. kalenderår.
Ved helt spesielle behov kan en legespesialist søke om flere par.

For proteser og ortoser dekker folketrygden fullt ut utgiftene til anskaffelse. Alle hjelpemidler som ikke kommer inn under loven om ortopediske hjelpemidler, dekkes av brukeren eller behandlende institusjon.

Da reglene for stønad og beløpenes størrelse kan endres, vil vi anbefale at du tar kontakt med oss eller NAVs forskrift: F18.04.1997 nr 336